Deklaracje na egzamin maturalny/zawodowy 2020

2.7.2019

Egzamin maturalny 2020

Informujemy, że od 02.09.2019 do 15.09.2019r . należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego 2020.

Uczniowie oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Żak w Kwidzynie deklaracje składają w sekretariacie szkoły (Chopina 26, Kwidzyn).

Absolwenci ze stycznia i czerwca 2017r. oraz lat poprzednich deklaracje kierują bezpośrednio do Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (OKE).

Egzamin zawodowy styczeń-luty 2020

Informujemy, że od 19.08.2019r. do 06.09.2019r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty2020r. 

Uczniowie oraz absolwenci Policealnej Szkoły Aktywizacji Zawodowej Żak w Kwidzynie deklaracje składają w sekretariacie szkoły (Chopina 26, Kwidzyn).

Absolwenci ze stycznia i czerwca 2017r. oraz lat poprzednich deklaracje kierują bezpośrednio do Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (OKE).

UWAGA!Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny.

Wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi od 01.09.2019 r. - 209,94 zł. z czego:

 • za część pisemną egzaminu - 69,98 zł.,
 • za część praktyczną egzaminu - 139,96 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Gdańsku:

NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko zdającego,
 • oznaczenie kwalifikacji,
 • sesja letnia czy zimowa. 
 • np. Jan Nowak, AU.61, sesja styczeń-luty 2020.

Dowód wniesienia opłaty składa się nie później niż na 30 dni przed terminem  egzaminu w:

 • OKE Gdańsk
 • Sekretariat Szkoły Żak.

  798 299 599

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.