Menu

Deklaracje-egzamin zawodowy styczeń 2018 r.

1 września 2017

Informujemy, że do dnia 8.09.2017 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zobacz także