Menu

Deklaracje maturalne-rok szkolny 2017/2018

5 września 2017

Informujemy, że deklaracje na egzamin maturalny w maju 2018 r. należy złożyć do dnia
30.09.2017 r. w sekretariacie szkoły. 

Absolwenci składają deklaracje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zgodnie
z procedurami.

Zobacz także